O klubu

Začátky našeho klubu jsou spjaty s Broumovským aeroklubem. Několik členů tehdy nejen létalo, ale zajímalo se o historii a vývoj letectví, především vojenského. K tomu jim mimo jiné pomáhala i stavba maket letadel.
Tvořilo se různě. Někdo z papíru, jiný z balzy či z jiného dřeva. Potom přišly do prodeje první plastikové modely a od té doby začalo to pravé kitařství. Nejdříve každý lepil, jak uměl. Pak se zrodil nápad založit klub. V něm se scházet, shromažďovat literaturu, radit si a tím se zdokonalovat. Nejlepší formou, jak získat zájemce o členství se ukázalo uspořádání výstavy modelů na broumovské radnici. Tam se poznalo mnoho kitařů, kteří o sobě do té doby vůbec nevěděli.
Slovo dalo slovo a v září 1975 byl oficiálně klub založen. Ze začátku jsme se scházeli porůznu, ale díky Aeroklubu se nám podařilo sehnat vlastní klubovnu, kde se od té doby pravidelně každé pondělí scházíme.
Našim prvním předsedou se stal Zdeněk Bořek. Od té doby jsme se postupně rozrůstali, začali jezdit po soutěžích, poznávali další a další kamarády z jiných klubů a to vlastně trvá dodnes.
Od začátku se snažíme také pracovat s mládeží a tím si vychovat následníky. To se nám daří. Dřívější mládežníci s námi teď každé pondělí nejdříve krotí další ratolesti a po jejich odchodu usedají u zlatavého moku. Proto se nám někdy říká „Sací komando“. V roce 2002 jsme se přestěhovali do nové, lepší klubovny.
V roce 1993 se stal novým předsedou Jiří Fleischer. Pod jeho vedením jsme byli až do 16.2.2009.Dne 23.2.2009 byl zvolen novým předsedou Vladimír Záliš, jenž jím je dodnes. V současné době nás je 17 dospělých a 5 dětí.
Během června roku 2011 se naskytla možnost nových prostor pro náš klub. A tak nastalo v historii klubu již třetí stěhování. Naše základna se nachází v bývalé budově Obchodní školy, nynější Klub ROK,kde máme velké prostory a je nám tu dobře.

Klub úzce spolupracuje s KPM Náchod,IPMS Świdnica